SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

Speciální Jsou konstrukce, které jsou funkčním řešením – přemostění, lávky, nadchody, galerie apod., nebo  jsou součástí konceptu celé akce – scénická stavba, dekorace, reklamní stěny, ledkové stěny, apod. Řešení mnohdy velmi specifických konstrukcí lze uskutečnit díky vysoké variabilitě našich konstrukcí a vývojovému zázemí.

Přemostění, lávky, nadchody

K překonání přírodních nebo umělých překážek, technické lávky pro kabeláž, zajištění přístupů do nepřístupných míst, apod.

SPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

Galerie – zvýšené patro

V prostoru je málo místa pro všechny pozvané hosty. Zvýšené patro umožní vytvořit terasu VIP hosty, nebo prostor využije režie s tím, že pod konstrukcí lze uvažovat o dalším funkčním využití – šatny, bary, technické prostory, apod.

SPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

Scénická a filmová stavba

Velmi specifické konstrukce pro filmaře nebo produkci TV pořadů.

SPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCE

Reklamní stěny

Reklamní stěnu můžeme postavit téměř kdekoli, jako dočasnou stavbu.

Konstrukce pro LED stěny

Z technických důvodů nelze LED stěny věšet klasickým způsobem, proto se využívají speciální konstrukce.

SPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCESPECIÁLNÍ KONSTRUKCE